Kostuums en decor

Kostuums zijn ontleend aan oude Japanse rituelen en surrealistische kunstvormen, waarin de fantasie wordt uitgeleefd en de expressie wordt geaccentueerd. Het gaat hierbij om de staat van vergankelijkheid te benadrukken, niet om de schoonheid. Oude gebruikte lappen en een touw zijn vaak al voldoende om “gekleed” te zijn. De naaktheid van het witgeschminkte lichaam moet goed zichtbaar zijn teneinde de taal van het lichaam te kunnen laten spreken. Waarbij de omgeving van de locatie dient als decor.

Locaties als: fabrieken, metrostations, bos, strand, ruïnes en grotten zijn geschikte plekken om te performen. Zowel qua sfeer als decor.