Butoh Dansaanbod

Mijn dansaanbod is gericht op volwassenen, die zowel beweging als beleving als uitgangspunt kiezen. Dit is een wezenlijk onderdeel van Butoh, omdat het de inhoud ontleent aan het zielenleven van mensen. Deze bezielde bewegingsvorm is dan ook de meerwaarde van een Butodanser naast de westerse opvatting over moderne dans ,die zich vaak richt op de abstracte vorm en techniek.

Het dansaanbod bestaat uit een oriëntatiecursus die gemiddeld 6 tot 8 weken duurt en die vooraf gaat aan een vervolgcursus die gedurende langere tijd gevolgd kan worden. In de zomerweken is er een locatieworkshop (met presentatie).

(Semi)professionals kunnen, ná auditie, deelnemen aan een performance groep. Elk jaar wordt een performance ontwikkeld en uitgevoerd. Voor kinderen richt ik mij tot basisschoolleerlingen en bied ik een traject aan op basis van projecten, gastlessen en workshops.

Aanbod workshops en/of gastlessen Butoh voor (semi) professionals

Doelgroep

Dansgezelschappen, Dansscholen, Centra voor Cultuur en Creativiteit

Doel

Als ondersteunende en aanvullende activiteit naast de eigen discipline klassieke en moderne/hedendaagse dans

Inhoud

Oriëntatie, methodiek, didactiek Thema’s waarin basisprincipes en stijlmiddelen aan de orde komen.

Motivatie

Steeds meer is er, ook in de kunstwereld, aandacht en belangstelling voor inzichten en benaderingswijzen die gebaseerd zijn op Oosterse inzichten. Voortkomend uit Boeddhisme en zijnsgeoriÎnteerde filosofieën en transpersoonlijke psychologie. 

De Westerse wereld, waarin moderne en hedendaagse dans al langer gebruik maken van vernieuwende inzichten uit de Ausdrucktanz en expressionistische dans, heeft meer en meer baat bij verstilling en bewustwording van het creatieve proces dat vooraf gaat aan choreografie en styling. Eenmaal in een bepaalde richting bezig, kan het verruimend, aanvullend of ondersteunend zijn eens kennis te maken met een andere discipline, waardoor het gekende materiaal een ander gezichtspunt krijgt en meer in overeenstemming is met het innerlijk lichaam (inside knowledge of the body).
Butoh biedt zo’n gelegenheid.

Hoe het werkt

De danser leert zich ontspannen in zijn/haar neutrale -natuurlijke- lichaamshouding en open te staan voor wat zich kan aandienen, direct vanuit de eigen beleefde lichaamsimpulsen of de van buitenaf aangereikte. Er is veel aandacht voor het creatieve proces en het leren associÎren. Vormen die hieruit ontstaan bieden materiaal voor het vernieuwen van de dansvocabulaire en maken improvisatie mogelijk.

Butoh kan in de ontwikkeling van de danser het volgende bieden:
Persoonlijke competenties:

  • Ontspanning en oorspronkelijkheid
  • Luisteren naar lichaamstaal en leren interpreteren
  • En een bezielde expressie van de beweging.

Beroepscompetenties:

  • Energetisch afstemmen op de ander(en)
  • Leren vormgeven en stylen van nieuw materiaal
  • Hanteren van methode en didactische werkvormen.
  • Choreografie

Mijn e-mailadres is: miekeverhooren@home.nl
Telefoonnummer: 043-3256523.