Butoh lessen

Elke woensdagavond van 19.30 – 21.30 uur.
Kosten €60,- per maand.

Dit is een doorlopende cursus voor mensen die al eerder Butohlessen hebben gevolgd of anderszins voldoende danservaring hebben.

Naast het trainen van de basisbewegingen uit de Butoh, is de leerinhoud vooral gericht op het vormgeven aan rituelen. D.w.z. dat bepaalde handelingen die verbonden zijn aan een verschijnsel, uitgangspunt zijn bij het ontwikkelen van de dans. De inhoud is afgestemd op de beleving en wordt zichtbaar in de improvisatie en expressie.

Er is veel aandacht voor vormgeving en choreografie.

Het werken met rituelen geeft gelegenheid gebruik te maken van attributen en materialen, zoals: stokken, doeken, stenen e.a. Het geheel leidt tot korte presentaties die aan elkaar getoond kunnen worden.

Daarbij gaat het niet om de prestatie; het kijken naar elkaar is daarin een leermoment.