Wat is butoh?

Inleiding

Sinds het ontstaan van Butoh eind jaren ’50 in Japan, is Butoh als danstheatervorm uitgegroeid tot een wereldwijd beoefende expressie- en kunstvorm. De grondleggers Tatsumi Hijikata en Kazuo Ohno, de 1ste generatie Butohdansers zijn inmiddels overleden. Hun erfgoed echter, hebben zij aan menig danser doorgegeven, zowel in het Oosten als in het Westen. En deze 2de en 3de generatie heeft naar eigen inzicht dit erfgoed verder ontwikkeld. Spraakmakende voorbeelden hiervan zijn onder andere: Ushio Amagatsu met zijn groep Sankai Juku, Carlotte Ikeda met Ariadone en de groep Dai Rakuda Kan; allen onderwezen door de grondleggers van Butoh. Zij hebben Butoh naar een hoogstaand kunst- en artistiek niveau getild, waardoor Butoh een duidelijke plaats heeft verdiend in de (internationale) theaterwereld. In Nederland is Butoh echter relatief onbekend.

Butoh is energie die danst. Het niet-academische idioom is daarbij anders dan men van dans verwacht. Butoh kent geen regels en vaststaande patronen en gaat uit van een innerlijke leegte. Van toeschouwers verlangt Butoh een open, dus ontvankelijke houding: energetisch, zintuiglijk, emotioneel en spiritueel.

Visie

Butoh vindt het belangrijk contact te maken en te houden met onze innerlijke belevingswereld. Butoh gaat uit van een holistische mensvisie. Deze eigentijdse opvatting is gebaseerd op de inzichten uit de transpersoonlijke psychologie. Butoh sluit daarmee aan bij de behoefte van mensen zich spiritueel te ontwikkelen en zich te verbinden met de innerlijke belevingen van mens zijn. Vorm en inhoud vallen samen: body en mind worden een. Deze visie wil Butoh integraal uitdragen.

Missie

Butoh beoogt de Butohdans een volwaardige plaats in het podiumkunstcircuit te geven. Ofschoon Butoh geen technische academisch bewegingsvocabulaire kent, is er wel sprake van een aantal principes en methoden. Er wordt gebruik gemaakt van oosterse en westerse dansopvattingen. De praktijk is zowel lichaamsgericht als vormgericht, en vertrekt vanuit een energetische benadering.

Doel

Butoh streeft ernaar om over de volle breedte van de beroepspraktijk en van beginnend Butoh beoefenaar tot academisch geschoold uitvoerend danser, Butoh te professionaliseren. Butoh stelt zich ten doel om in het kunst- en cultuurcircuit deel te nemen als een volwaardige kunstvorm. Butoh is eraan toe om op verloren terrein een plek te heroveren; in het curriculum van de academische dansopleiding, op het kruisvlak van theater- en beeldende kunstperformance, op de plankenvloer podia en in de centra voor kunstzinnige vorming.